VCA Basis Cursus - MPSS Solutions
Homepage > VCA Basis Cursus

VCA Basis Cursus

Kosten: € 175,- | Duur: 1 dag

Als je werkzaam bent in de bouw, petrochemie, de haven of voor de overheid dan is basiskennis over veiligheid, gezondheid en milieu altijd verplicht. VCA Basiskennis geldt hierbij als minimale eis om werkzaamheden te mogen verrichten of toegang tot terreinen te krijgen. Zorg dat je risico’s op gevaar onderkent en weet wat je moet doen bij bepaalde situaties. Hiermee kun jij je veiligheid en die van anderen waarborgen, en veilig aan de slag. In de cursus VCA Basis leer je veilig en verantwoord te werken, en relevante wet –en regelgeving over veiligheid, gezondheid en milieu toe te passen. Je leert risico’s juist inschatten en gevaarlijke situaties voorkomen. Veilig werken in diverse praktijksituaties met kans op gevaar passeren de revue: elektriciteit, gevaarlijke stoffen, brand, machines en werken op hoogte of in besloten ruimtes. Jij leert je goed te beschermen en effectief op te treden bij ongevallen, voor het geval er toch iets gebeurt.

Doelgroep

De cursus VCA Basis is bedoeld als men risicovolle werkzaamheden uitvoert en verplicht als men werkt bij of voor VCA gecertificeerde bedrijven.

Onderwerpen die worden behandeld in de cursus:

  • Arbowet- en regelgeving
  • Risico-inschatting en preventie van gevaar
  • Ongeval preventie en oorzaken
  • Kennis van gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Elektriciteit
  • Werken op hoogte
  • Werken in besloten ruimte
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Proefexamen ter voorbereiding

Duur

De cursus duurt 1 dag. Van 7.00 uur tot 15.00 uur. De cursus wordt afgesloten met het officiële VCA Basis examen. Tijdens de cursusdag worden koffie, thee en lunch gratis aangeboden.

Examen

Na de cursusdag kan men aansluitend meteen examen doen. Het VCA-examen wordt afgelegd in het Nederlands. Het VCA Basis examen wordt afgenomen via de computer en bestaat uit een theorie-examen. Het theorie-examen wordt getoetst door middel van 40 meerkeuzevragen en duurt 60 minuten. Men moet 28 vragen hebben om te slagen. Bij een computer examen krijgt men direct de uitslag. Als men moeite heeft met lezen is het ook mogelijk om via de computer een luister-examen af te leggen. Dit luister-examen wordt alleen in het Nederlands aangeboden.

Certi­ficaat

Als men de cursusdag heeft gevolgd en het VCA examen met goed resultaat heeft afgerond krijgt men het VCA Certificaat en pasje. Dit certificaat is 10 jaar geldig.

Prijzen

Totaal €175,- excl. BTW. (Inclusief examenkosten t.w.v. € 55,00 en arrangementskosten.)

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt ons als volgt bereiken: Tel: 085 – 01 844 83 en/of e-mail: opleidingen@mpss.nl