Maatschappelijke inzet - MPSS Solutions
Homepage > Maatschappelijke inzet

Maatschappelijke inzet

MPSS Solutions stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan een veilige en betere samenleving. Dit willen wij bewerkstelligen met onze producten en diensten, en zeker met onze medewerkers.

Maatschappelijke inzet en betrokkenheid bij de leefomgeving zijn daarbij ons motto. Dat betekent dat wij verder kijken dan het werk waarvoor wij als partner zijn ingehuurd. Bij projecten en evenementen voeren wij niet alleen de afgesproken opdracht uit; nee wij kijken en communiceren ook met de mensen uit de omgeving waar het plaatsvindt.

Projecten en evenementen veroorzaken vaak hinder, zeker in de ogen van omwonenden. En of dat nu korter of langer duurt, wij vinden dat het leefbaar moet blijven voor de omgeving. Onze mensen zijn erop getraind om hiermee rekening te houden. Per slot van rekening gaat het leven in de omgeving ook gewoon door. Want als je begrip toont, krijg je ook begrip terug.