Opleidingen | MPSS Solutions
Homepage > Opleidingen

Archives: Opleidingen

Verkeersregelaar

Om te kunnen werken als landelijk bevoegd verkeersregelaar, is de aanstelling door de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) vereist. Hiervoor dient men e...

Meer informatie

Agressie beheersing

We spreken van agressie, wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede iets probeert te bereiken of te doen. Bij het omgaa...

Meer informatie

VCA

Als je werkzaam bent in de bouw, petrochemie, de haven of voor de overheid, dan is kennis over veiligheid, gezondheid en milieu altijd verplicht. De minimale ei...

Meer informatie