Agressie beheersing - MPSS Solutions

Opleiding

Agressie beheersing

We spreken van agressie, wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede iets probeert te bereiken of te doen. Bij het omgaan met agressieve mensen is de manier van communiceren van belang, omdat jouw gedrag een reactie uitlokt bij de ander. Door je eigen manier van communiceren goed te kennen en te kiezen, kun je beter omgaan met agressieve mensen.

Agressie beheersing (Klassikaal)

Kosten: € 150,- | Duur: 1 dag