Privacy-policy MPSS  - MPSS Solutions

 Privacy-policy MPSS 

Wie wij zijn:

MPSS Solutions heeft als kernactiviteit het bieden van oplossingen als het gaat om veiligheids- en verkeersmaatregelen, alsmede begeleiding van diverse soorten projecten in de openbare ruimte. Ook hebben wij ons met name verregaand gespecialiseerd in verkeer regelende taken, alsmede het “in house” geven van alle aanverwante en relevante opleidingen. Middels deze privacy-policy willen wij u informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze dienen namelijk goed beschermd te worden. Transparantie over de gegevens die wij verzamelen en de verwerking van uw gegevens in de ruimste zin van het woord zijn voor ons hoofdzaak.

 1.Op welke gegevens is deze Privacy policy van toepassing?
MPSS Solutions verzamelt de volgende (persoons)gegevens van jou:
– Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, KvK, Curriculum Vitae en overige gegevens welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan uw verzoek.
– IP-gegevens

2.Doel informatie
De persoonsgegevens zoals omschreven onder 1 kunnen worden gebruikt bij de volgende activiteiten:
– Het onderhouden van contact met opdrachtgevers en klanten;
– Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
– Het aangaan van overeenkomsten;
– Het uitzetten van werkopdrachten;
– Het opstellen van offertes
– Het voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen;
– Het overbrengen van een boodschap;
-Het uitvoeren van de werkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inachtneming van de privacybepalingen

3.Rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens
– Het uitvoeren en nakomen van de tot stand gekomen overeenkomst(en);
– Het voldoen aan de wettelijke verplichting zoals het voldoen van de belastingen en het bewaren van de administratie voor de belastingen;
– Behartiging van onze en uw belangen;
– De uitdrukkelijke toestemming die door klant is gegeven bij het aangaan van de overeenkomst. Het staat u vrij om de toestemming te allen tijde weer in te trekken.

4.Opslag en bewaren van de gegevens
– De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur dat dit nodig is voor de uitoefening van de opgedragen taken of de nakoming van de overeenkomst.
– Gegevens die nodig zijn voor relatiebeheer houden we zolang er een contractuele relatie is of (weer) tot stand kan komen.

5.Persoonsgegevens wijzigen, intrekken of verwijderen
– De verwerking van persoonsgegevens geven u bepaalde rechten. Dit kunnen onder andere zijn:
  o Hoe de persoonsgegevens worden verwerkt;
  o Mogen wij de persoonsgegevens verwerken;
  o Inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken;
  o Bezwaren tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
  o Wijzigen bij onjuiste verwerking van de persoonsgegevens;
  o Het volledig of gedeeltelijk verwijderen van bepaalde persoonsgegevens;
– Er kan te allen tijde contact worden opgenomen omtrent verwerking van de persoonsgegevens. Soms kunnen wij ten behoeve van de opdracht uw verzoek (gedeeltelijk) weigeren. Dit wordt te allen tijde gemotiveerd.

6.Beveiliging
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7.Derden
– De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
– De persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in de uitvoering van de opdracht.
– Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8.Veranderingen
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van dit privacy-statement, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klachtrecht
– We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen;
– U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

MPSS Solutions
Gildenweg 7a
3449 HT Woerden
info@mpss.nl